top of page

Taimikonhoito

Taimikonhoito ennen ensiharvennusta on kasvun knnalta erittäin tärkeää. Taimikonhoidossa valitaan kasvatettavat puut, joita jätetään 1800 - 3000 runkoa hehtaarille riippuen taimikon koosta, puulajista ja hirvialttiudesta.

Taimikonhoito tehdään metsän ollessa 4-6 metristä, mutta hoito voidaan tehdä myös 3 metrisille metsälle pienen hirvivahinkoriskialueilla. Taimikon ollessa 6-8 metristä, voidaan ottaa tarvittaessa energiapuu talteen, jos se on metsänomistajan kannalta edullisempaa.

Taimikonhoito on yleisesti sitä edullisempaa mitä matalamman puuston metsälle se tehdään, koska kasvu saadaan siirettyä jätettyihin puihin. Jos taimikonhoito tehdään hyvissä ajoin, on mahdollista saada hyviä myyntipuita jo 10 vuoden päästä taimikonhoidosta.

Taimikonhoitotyöhön saa KEMERA-rahoitusta edellytyksenä vähintään 1500 rungon poistuma hehtaarilta. Ennen taimikonhoitoa puuston rungon läpimitta on oltava vähintään 3 cm yli  3500 rungolla hehtaarilla. Metsänomistajana saat vähennettyä taimikonhoitotyön verotuksessa.

bottom of page