top of page

Rahoitushakemukset

Metsänomistajana hyödyt metsänhoitotoimenpiteistä metsäkeskuksen maksamien tukien muodossa. Teemme hoitotoimenpiteiden yhteydessä rahoitushakemukset ja lähetämme ne metsäkeskukselle. Käsittelemämme tuet ovat:

 • Varhaisperkkauksen tuki

 • Nuorenmetsän- ja taimikonhoidon tuki

 • Pienpuunkeräämisen tuki nuorenmetsänhoidon yhteydessä

 • Kunnostusojituksen tuki

Varhaisperkkauksesta maksetaan 160€ hehtaarilta, kun hoidettavassa metsässä on:

 • Raivattavia puita (yli 1cm läpimittaisia) on yli 3000 runkoa hehtaarille

 • Jäävä metsä on alle 5000 runkoa hehtaarille

 • Jäävän puuston pituus on  0,7 - 3 metrin välillä

 • Yhden kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria ja tuettavien kuvioiden yhteiskoko on oltava vähintän 1 hehtaari

Nuorenmetsän- ja taimikonhoidosta maksetaan 230 € hehtaarilta, kun hoidettavassa metsässä on:

 • Raivattavia puita (yli 3cm läpimittaisia) on yli 1500 runkoa hehtaarille

 • Jäävä metsä jätetään ohjetiheyteen

  • nuoressa kasvatusmetsässä 1000 - 1400 runkoa hehtaarille

  • taimikonhoidossa 1800 - 3000 runkoa hehtaarille

 • Yhden kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria ja tuettavien kuvioiden yhteispinta-ala on vähintään 2 hehtaaria

 

Pienpuunkeräämisestä nuorenmetsän kunnostuksenyhteydessä maksetaan 200 € hehtaarilta eli yhteensä 430 € hehtaarilta, kun kerättäviä pienpuita on vähintään 35 kuutiota hehtaarilta.

bottom of page