top of page

Suometsänhoito

Kunnostusojituksella saamme parannettua suometsäsi kasvua ja näin ollen metsäsi arvoa. Hyödyt metsänomistajana, kun tarvittavat hakkuut tehdään ennen ojien kaivamista. Saat kantorahatuloja, joilla katetaan ojituskuluja. Tämän lisäksi voimme käyttää vanhaa ojitusta hakkuun ajourina, joilloin turhia uria ei jää. Ojituksen jälkeinen kasvuhyöty moninkertaistuu, kun se kohdistuu kasvatettaviin laatupuihin.

Ojitussuunnittelussa käytämme hyödyksi paikkatietoanalytiikka, jotta ojien suuntaukset ja tarvittavat vesialtaat tulevat oikein tehtyä.

bottom of page