top of page

Palvelumme keskittyvät vahvasti metsätalouden osaamiseemme. Toimimme monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti metsätalouden eri sektoreilla aina metsänhoitotöistä puunhankintaan ja -ostoon sekä metsänhoidosta saatavien tukien hakemisiin.

 

Haluamme metsänomistajien hyötyvän metsistään ja näin olemme autammassa Teitä metsänomistajia pitämään huolta metsistä ja saamaan asianmukaisen korvauksen metsänhoitotoimenpiteistä.

Taimikonhoito

Raivaukset

Suometsänhoito

Harvennushakkuut

Please reload

Rahoitushakemukset

Puun pystykauppa

Mittaukset

Please reload

bottom of page